O nás

Superfeet

Poradenství a prodej prémiových vložek do bot: Zdraví vašich nohou má dramatický dopad na zdraví vašeho těla. Mnoho lidí se neuvědomuje, že nestabilita nohou může vést k bolestem skeletální i pojivové tkáně jejich těla. Superfeet ortopedické vložky do obuvi pomáhají zmírnit bolest a nepohodlí způsobené vadnou funkcí nohou během každodenních aktivit, při sportování nebo v práci.

Léčebný přístroj BTL 6000 SIS ELITE

První v Ústeckém kraji a druhý v ČR: Princip technologie SIS spočívá v interakci neuromuskulární tkáně a intenzivního elektromagnetického pole, které má pozitivní léčebné účinky

Bezvadná dovolená bez bolestí

Léčebná tělesná výchova:

 • poúrazová
 • po chirurgických výkonech: 
 • kloubní implantáty,
 • léčba vadného držení těla a skolióz pomocí technik posturální korekce 
 • senzomotorické stimulace
 • manuální terapie 
 • reflexní lokomoce - Vojtova metoda


NAŠE TĚLO MÁ JEN OMEZENÝ ČAS, DEJME MU TO NEJLEPŠÍ 

 

Vojtova metoda

též nazývána jako metoda reflexní lokomoce

Prezentační video

 - soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, k pravidelnému hlubokému dýchání, k upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou

- děti

 • dětská mozková obrna (DMO)

 • fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • paréza brachiálního plexu
 • rozštěp páteře
 • pes equinovarus – koňská noha
 • skolióza
 • ortopedické vady hrudníku
 • jiná neurologická onemocnění

- dospělí

 • cévní mozková příhoda

 • periferní paréza
 • bolesti související s páteří
 • skolióza
 • periartritida – bolestivé rameno
 • stavy po úrazech míchy
 • jiná neurologická onemocnění

odkaz na youtube bez zvuku: https://www.youtube.com/watch?v=VUdLeHXz5MA

odkaz na Vimeo se zvukem: https://vimeo.com/415085600