GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů 

Ochrana osobních údajů 

 

1.     TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.     1.1.  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Rehabilitace Zbyněk Teplý, s. r. o. (dále jen „správce“). 

2.     1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa: Sokolská 1336, Roudnice nad Labem, 413 01, Tel: +420 416 837 388

3.     1.3.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

2.     ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 

 

5.     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

1.     6.1.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

2.     6.2.  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu rhbteply@gmail.com 

3.     6.3.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

4.     6.4.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020