..:: Ceník ::..


Všechny uvedené výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pokud jsou indikovány ošetřujícím lékařem.

Samozřejmě lze všechny výkony provést na vyžádání klientem a uhradit je přímou platbou bez lékařské indikace.

Nadstandartní čili přímo hrazené výkony jsou pouze laserterapie, taping a vložky Superfeet.

Superfeet